Gazobeton Ytong

 

Bloczki z gazobetonu – Ytong firmy Xella

 


YTONG ENERGO + PP2/0,3 ( wytrzymałoœć na œciskanie – 2MPa, gęstoœć 300 kg/m3 )

Najcieplejszym materiałem dedykowanym na ściany jednowarstwowe są bloczki Ytong Energo+, które spełniają najwyższe wymagania termiczne przy wytrzymałości na ściskanie 2 N/mm2.

Dostępne są w dwóch grubościach: 36,5 i 48 cm. Elementy o grubości 36,5 cm pozwalają wznosić mury, które bez dodatkowej izolacji spełniają aktualne normy cieplne dla budynków mieszkalnych.

Natomiast Ytong Energo+ o grubości 48 cm nie wymagają ocieplenia nawet przy budowie domów energooszczędnych, gdzie współczynnik przenikania ciepła U musi być mniejszy lub równy 0,20 [W/(m2K)].

 

 

Energo + gr.48cm

Energo + gr.36,5 cm

Zastosowanie bloczków Energo + ma następujące zalety:

  • najlepszą izolacyjność spośród materiałów konstrukcyjnych o wytrzymałości 2 N/mm2,
  • bardzo dobrą pojemnością cieplną ścian, które powoli oddają zakumulowane ciepło i pozwalają zachować stabilny poziom temperatury w budynku,
  • szybkość budowy – inwestor oszczędza czas w procesie wznoszenia domu przede wszystkim dzięki pominięciu etapu ocieplenia oraz prostemu sposobowi murowania,
  • wysoką paroprzepuszczalność ścian zewnętrznych,
  • obniżenie kosztów na wielu etapach budowy,
  • zmniejszenie ryzyka powstania błędów wykonawczych,
  • brak mostków termicznych – możliwość szerokiego zastosowania w budynkach energooszczędnych.

ytong energo

YTONG ENERGO PP2/0,35 ( wytrzymałoœć na œciskanie – 2MPa, gęstoœć 350 kg/m3 )

Najcieplejszy materiał konstrukcyjny dzięki współczynnikowi λ10,dry = 0,095 W/mK,                bloczki z betonu komórkowego, przeznaczone do wznoszenia murów jednowarstwowe  i wielowarstwowych. YTONG ENERGO to najcieplejszy materiał budowlany, jaki można dziś kupić na polskim rynku.

Współczynnik przenikania ciepła ścian YTONG Forte 36,5 cm wynosi U = 0,19 W/(m2K). Mury z bloczków YTONG ENERGO o gr. 48 cm nie wymagają ocieplenia.

Dostępny jest również Ytong Energo+ o grubości 48 cm o najcieplejszym współczynniku U=0,17 W/(m2K), spełniającym wymagania dla budynków energooszczędnych.

 

 

 
Wymagany współczynnik „U” budownictwo ogólne U< 0,25[Wm2K]
domy energooszczędne U< 0,20[Wm2K]
domy pasywne U< 0,14[Wm2K]
Warstwa konstrukcyjna ściany Ytong ENERGO  λ10,dry = 0,095 W/mK
Warstwa ocieplenia – styropian
współczynnik przenikalnoœści cieplnej samego bloczka
U [ Wm2K]
współczynnik przenikalnośœci cieplnej bloczka + styropian
U [ Wm2K]
Ytong ENERGO gr.24 gr. 10 [λ = 0,04 (W/mK)] 0,37 0,20
Ytong ENERGO gr.30 gr. 10 [λ = 0,04 (W/mK)] 0,30 0,18
Ytong ENERGO gr.36,5 gr. 10 [λ = 0,04 (W/mK)] 0,25 0,16
Ytong ENERGO gr.40 gr. 10 [λ = 0,04 (W/mK)] 0,23 0,15
Ytong ENERGO gr.48 gr. 10 [λ = 0,04 (W/mK)] 0,19 0,13

Zalety ścian jednowarstwowych z bloczków YTONG ENERGO:
■ szybsze ukończenie budowy (w stosunku do ścian z ociepleniem),
■ łatwa kontrola jakości wykonania ścian,
■ duże bezpieczeństwo (wysoka odporność ogniowa),
■ łatwość zastosowania,
■ ograniczenie ryzyka rozwoju pleśni,
■ przyjazne warunki użytkowania budynku latem i zimą,
■ minimalizacja wpływu mostków termicznych (dzięki elementom systemowym)

 

ytong forte2YTONG Forte

YTONG FORTE PP2,5/0,4 ( wytrzymałość na ściskanie – 2,5MPa, gęstość 400 kg/m3 ) wysoka izolacyjność termiczna  pozwala  na stosowanie go w murach o wymaganej większej wytrzymałości na ściskanie.

YTONG Forte 36,5 cm dzięki wysokiej izolacyjności termicznej 10,dry=0,105 W/(mK)) mogą być stosowane murów jednowarstwowych, bez ocieplenia.

Współczynnik przenikania ciepła ścian YTONG Forte 36,5 cm wynosi U = 0,29 W/(m2K).

Bloczki muruje się na zaprawie do cienkich spoin SILKA-YTONG. Duże znaczenie w uzyskaniu dobrych parametrów cieplnych przegrody z bloków YTONG Forte ma także dostępność bogatego asortymentu elementów uzupełniających takich jak: ciepłe nadproża YTONG YN i YF, ocieplenie wieńca – płytki YTONG EDW oraz płyty stropowe YTONG. Dzięki tym elementom ściany z bloczków YTONG Forte są ciepłe i wykonane z jednorodnego materiału – betonu komórkowego.

 

 

Wymagany współczynnik „U” budownictwo ogólne U< 0,25[Wm2K]
domy energooszczędne U< 0,20[Wm2K]
domy pasywne U< 0,14[Wm2K]
Warstwa konstrukcyjna ściany Ytong Forte λ10,dry = 0,105 W/mK
Warstwa ocieplenia – styropian
współczynnik przenikalnoœści cieplnej samego bloczka
U [ Wm2K]
współczynnik przenikalnośœci cieplnej bloczka + styropian
U [ Wm2K]
Ytong Forte gr.24 gr. 10 [λ = 0,04 (W/mK)] 0,43 0,21
Ytong Forte gr.30 gr. 10 [λ = 0,04 (W/mK)] 0,35 0,19
Ytong Forte gr.36,5 gr. 10 [λ = 0,04 (W/mK)] 0,29 0,17
Ytong Forte gr.40 gr. 10 [λ = 0,04 (W/mK)] 0,26 0,16

 

 

 

 

YTONG PP4/0,6 ( wytrzymałoœć na œciskanie – 4MPa, gęstoœć 600 kg/m3 )

Współczynnik λ10,dry = 0,16 W/mK

Podstawowe bloczki YTONG  profilowane z uchwytami montażowymi

przeznaczone są do wznoszenia jednowarstwowych murów konstrukcyjnych z cienkimi spoinami. Dzięki powierzchni czołowej profilowanej na pióro i wpust, spoiny pionowe nie wypełnia się zaprawą. Dodatkowo w powierzchniach czołowych wyfrezowane są uchwyty ułatwiające przenoszenie i ustawianie bloczków.

 

 
Wymagany współczynnik „U” dla budownictwa ogólnego U< 0,25[Wm2K]
Warstwa konstrukcyjna ściany Ytong PP4/0,6 λ10,dry = 0,16 W/mK
Warstwa ocieplenia – styropian
współczynnik przenikalnoœści cieplnej samego bloczka
U [ Wm2K]
współczynnik przenikalnośœci cieplnej bloczka + styropian
U [ Wm2K]
Ytong PP4/06 gr.24 gr. 10 [λ = 0,04 (W/mK)] 0,60 0,25
Ytong PP4/06 gr.30 gr. 10 [λ = 0,04 (W/mK)] 0,49 0,23
Ytong PP4/06 gr.36,5 gr. 10 [λ = 0,04 (W/mK)] 0,41 0,21
Ytong PP4/06 gr.40 gr. 10 [λ = 0,04 (W/mK)] 0,37 0,20