GRA-STYR EPS-040 FASADA

.

EPS-040 FASADA
Płyty styropianowe EPS-040 FASADA wykorzystywane są do wykonywania  izolacji cieplnej:

-zewnętrznej metodą lekką-mokrą
-zewnętrznej metodą lekką-suchą
-na powierzchni ściany szkieletowej
-w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
-wieńców nadproży i innych mostków cieplnych
-ościeży okiennych
-nadproży okiennych
-wszelkich ścian warstwowych
-w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej
-wypełnienia dylatacji.

 

 

 

fasada eps 040pakowanie1