GRA-STYR EPS FASADA GRAFIT

.

fasada grafit

Płyty styropianowe EPS FASADA GRAFIT wykorzystywane są do wykonywania izolacji cieplnej:

-zewnętrznej wykonywanej metodą lekką-mokrą
-zewnętrznej wykonywanej metodą lekką-suchą
-na powierzchni ściany szkieletowej
-w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
-wieńców nadproży i innych mostków cieplnych
-ościeży okiennych
-nadproży okiennych
-wszelkich ścian warstwowych
-w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej
-wypełnienia dylatacji

 

 

 

pakowanie1