Komin Brata Turbo

turbo1
BRATA TURBO jest systemem odprowadzającym spaliny i doprowadzającym powietrze do pieców kondensacyjnch z zamkniętą komorą.  Dzięki użytym materiałom oraz specjalnej konstrukcji spełnia wymagania dotyczące obsługi najnowocześniejszych urządzeń grzewczych opalanych gazem. System ten polega na prowadzeniu powietrze zasilające komorę spalania obudową komina, strumieniem przeciwnym do gazów spalinowych. W efekcie podgrzanie powietrza zassanego od góry komina pozwala na zmniejszenie strat energii, a jednocześnie zwiększenie sprawności podłączonych urządzeń grzewczych.

System BRATA TURBO zapewnia stałą sprawność kotłów o mocy od 21 do 25 kW. Dla tego przedziału mocy, oferujemy kominy o przekrojach:
ø 100 do jednego podłączenia kotła
ø 140 do trzech podłączęń kotłów
ø 200 do sześciu podłączeń kotłów
ø 250 do dziesięciu podłączeń kotłów
Maksymalna efektywna wysokość komina wynosi 25 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komin Brata Uniwersal bez wentylacji – wszystkie rodzaje paliw

 
Dostępne średnice
fi 100
fi140
fi 200
Liczba możliwych podłączeń do jednego komina
1
1,2 lub 3
od 1 do 6
Wymiary komina
36x36x33
36x36x33
do 5 podłączeń 36x36x33
6 podłączeń 48x48x33
Dostępne wysokości
od 4 mb do 15 mb, przeskok co 33 centymetry

elementy turbo