Styropiany fasadowe Dom-Styr

.

Zakres stosowania FASADA λ 0,040:

STYROPIANY FASADOWE

-izolacja cieplna ścian wykonywana metodą lekką – mokrą lub lekką – suchą
-izolacja cieplna wieńców (jako szalunek „tracony” pod tynk)
-izolacja ościeży i nadproży
-izolacja w prefabrykowanych płytach warstwowych
-izolacja cieplna ścian elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
-izolacja stropu od spodu z okładziną
-izolacja stropów żelbetowych (wykonana jako deskowanie „tracone”)
-izolacja stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (tzw. metoda lekka-mokra)
-izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładziną
-izolacja pod konstrukcją nośną dachu (pod krokwiami, belkami, itp.)

040

 pakowanie

 

.

Płyty styropianowe FASADA λ 0,044 stosujemy przy:fasada 044

-izolacji cieplnej w budownictwie w zestawach wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych
-izolacji cieplna w budownictwie w złożonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskim
-izolacji cieplnej w budownictwie w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia (ETICS)

 

 

 

044

 pakowanie