Bloczki

YTONG NOWY2ytongBloczki profilowane z uchwytami montażowymi przeznaczone są do wznoszenia jednowarstwowych murów konstrukcyjnych z cienkimi spoinami. Dzięki powierzchni czołowej profilowanej na pióro i wpust, spoiny pionowe nie wypełnia się zaprawą. Dodatkowo w powierzchniach czołowych wyfrezowane są uchwyty ułatwiające przenoszenie i ustawianie bloczków.

 

 

ytong energoYTONG ENERGO

najcieplejszy materiał konstrukcyjny dzięki współczynnikowi λ10,dry = 0,095 W/mK,  bloczki z betonu komórkowego, przeznaczone do wznoszenia murów jedno- i wielowarstwowych. YTONG ENERGO to najcieplejszy materiał budowlany, jaki można dziś kupić na polskim rynku.

Nowe bloczki YTONG ENERGO dostępne są w kilku grubościach: 24, 30, 36,5, 40 i 48 cm i pozwalają wznosić ściany o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,19 W/(m2K), bez dodatkowego ocieplenia. Oznacza to, że ściana spełnia nie tylko zaostrzone normy cieplne, które obecnie wynoszą U≤0,30 W/(m2K), ale także normy wyznaczone dla budynków energooszczędnych (U≤0,20 W/(m2K)).

Mury z bloczków YTONG ENERGO nie wymagają ocieplenia.ytong1

Zalety ścian jednowarstwowych z bloczków YTONG ENERGO:
■ szybsze ukończenie budowy (w  stosunku do ścian z  ociepleniem),
■ łatwa kontrola jakości wykonania ścian,
■ duże bezpieczeństwo (wysoka odporność ogniowa),
■ łatwość zastosowania,
■ ograniczenie ryzyka rozwoju pleśni,
■ przyjazne warunki użytkowania budynku latem i zimą,
■ minimalizacja wpływu mostków termicznych (dzięki elementom systemowym)

ytong forte2YTONG Forte to bloczki odmiany PP2,5/0,4, które charakteryzują się tak samo wysoką izolacyjnością termiczną, jak dotychczas produkowana odmiana PP2/0,4. Jednocześnie nowy wyrób wykazuje się wyższą wytrzymałością na ściskanie (2,5 N/mm2), co pozwala na stosowanie go w murach o wymaganej większej wytrzymałości na ściskanie.

Bloczki YTONG Forte o grubości 36,5 cm dzięki wysokiej izolacyjności termicznej 10,dry=0,105 W/(mK)) mogą służyć do wykonywania murów jednowarstwowych, bez ocieplenia. Elementy o grubości 24 cm stanowią doskonałą propozycję do wznoszenia ścian przeznaczonych pod ocieplenie.

Współczynnik przenikania ciepła YTONG Forte 36,5 cm wynosi U = 0,29 W/(m2K)

Bloczki muruje się na zaprawie do cienkich spoin SILKA-YTONG.Duże znaczenie w uzyskaniu dobrych parametrów cieplnych przegrody z bloków YTONG Forte ma także dostępność bogatego asortymentu elementów uzupełniających takich jak: ciepłe nadproża YTONG YN i YF, ocieplenie wieńca – płytki YTONG EDW oraz płyty stropowe YTONG. Dzięki tym elementom ściany z bloczków YTONG Forte są ciepłe i wykonane z jednorodnego materiału – betonu komórkowego.