ADL

Bloczki na ściany zewnętrzne 

Beton komórkowy Termobet produkowany w kilku odmianach gęstości od 400 do 700 kg/m3 może być stosowany do wznoszenia ścian wielowarstwowych

Im gęstość objętościowa jest mniejsza, tym lepsze parametry termoizolacyjnej bloczków. Najlżejsza i najcieplejsza odmiana Termobet 400 przy bloczku grubości 42 cm zapewnia izolacyjność cieplną ścian na poziomie U = 0,22 W/m2 K.

 

  1. Ściany wewnętrzne dzielimy na:

– nośne konstrukcyjne 

–  nienośne działowe .

 Ściany nośne wewnętrzne murowane są zazwyczaj z bloczków betonu komórkowego Termobet odmiany 500, 600 i 700 o grubości 24 cm.

Ściany działowe są przegrodami budowlanymi oddzielającymi pomieszczenia. Ściany działowe zazwyczaj wykonywane są z bloczków Termobet odmiany 500, 600 i 700 o grubości 10 i 12 cm..