ADL

Pustaki do ścian jednowarstwowych

 
 
 TERMALICA EKSTRA  występuję w klasach gęstości: 300, 350 i 400,  oraz grubości 48, 40 i 36,5 cm, które zapewniają najlepsze właściwości cieplne i umożliwiają  wykonywanie ścian jednowarstwowych.

Doskonałe parametry izolacyjności cieplnej bloczków z betonu komórkowego Termalica pozwalają na wznoszenie jednorodnych ścian jednowarstwowych bez konieczności dodatkowego ocieplenia muru wełną lub styropianem.

Pustaki do ścian wielowarstwowych

 

 

 

Bloczki Termalica do ścian wielowarstwowych dostępne są w odmianach gęstości  400, 500, 600  o grubości  36,5, 30 i 24 cm. Bloczki te wraz z  warstwą izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej lub styropianu stanowią podstawę wykonania ścian nośnych wielowarstwowych.  Ściana trójwarstwowa posiada dodatkowo warstwę osłonową grubości 9÷12 cm wykonaną z bloczków betonu komórkowego lub cegły ceramicznej. W przypadku elewacji z cegły klinkierowej konieczne jest wykonanie szczeliny wentylacyjnej grubości 3÷4cm pomiędzy izolacją a warstwą osłonową.

 

 

Pustaki na ściany działowe

 

 

Termalica odmiany 500, 600 i 700 o grubości 10 i 12 cm przeznaczone do wznoszenia  ścian działowych. 

Bloczki do ścian działowych mają powierzchnię czołową gładką lub profilowaną na pióro-wpust, murowane są na zaprawie cienkowarstwowej lub tradycyjnej.  Gładka i równa powierzchnia ścian murowanych na zaprawie cienkowarstwowej, umożliwia klejenie płytek i okładzin bez wcześniejszego wyrównywania i tynkowania podłoża oraz wykonywanie cienkowarstwowych tynków i gładzi gipsowych. 

Kształtki U

CERAMIKA – znany i stosowany od wieków materiał budowlany produkowany z wysokiej jakości glin i piasków wypalanych
w temperaturze około 1000°C. Ceramika łączy w sobie wszystkie
zalety wcześniej wymienionych materiałów – posiada dużą wytrzymałość, jest cieplejsza od silikatów, lepiej izoluje dźwięki niż
gazobeton, jest stosunkowo lekka oraz odporna na wilgoć. Przewagę ceramiki nad innymi materiałami możemy zauważyć również
podczas wznoszenia ścian – w tym wypadku nie jest wymagana
zegarmistrzowska dokładność wykonania ścian, która tak naprawdę w rzeczywistych warunkach budowy domu jest nieosiągalna,
a której wymagają materiały układane na cienkie spoiny (czyli np.
silikat i beton komórkowy).

Belki nadprożowe TNN

Belki nadprożowe TNN o wysokości 24,9 cm wykonane są ze zbrojonego betonu komórkowego. Belki Termalica TNN stanowią samodzielnie pracujące elementy konstrukcyjne, przeznaczone do przekrywania otworów w ścianach zewnętrznych, wewnętrznych i działowych o maksymalnej szerokości 180 cm.
Belki Termalica TNB o wysokości 12,4 cm są to elementy przeznaczone do wykonywania nadproży zespolonych, w których belki współpracują konstrukcyjnie z ułożonym na nich murem. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 2,50 m. Belki nadprożowe TNB wymagają podparcia montażowego w rozstawie ok. 0,75 m, które można usunąć po 7 dniach od zabetonowaniu stropu.

 

Belki nadprożowe TND są to elementy do wykonywania nadproży w ścianach działowych o grubości 10 cm. Belki dostępne w czterech długościach 120, 140, 170 i 200 cm dostosowane są do szerokości typowych otworów drzwiowych. Nie wymagają podparcia w trakcie montażu i zabudowy

 
 
 

Rozmiary belek nadprożowych